НОВИЙ АКТУАЛЬНИЙ РІВЕНЬ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДОПОМОГИ: ПРОВЕДЕНО МЕТОДИЧНИЙ ПОРАДНИК ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Однією з трудових функцій практичного психолога, визначеною професійним стандартом практичного психолога закладу освіти, є   надання психологічної допомоги за запитом та/або відповідно до виявленої потреби в такій допомозі. Особливе місце серед видів психологічної допомоги посідає консультування. У той же час перехід на дистанційне навчання висуває нові вимоги щодо здійснення професійної діяльності практичних психологів у сфері консультування 

Обговоренню особливостей онлайн-консультування було присвячено методичний порадник для практичних психологів  закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, інституційного догляду та виховання дітей, проведений навчально-методичним центром психологічної служби комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 16 квітня 2021 року. У ньому взяли участь 62 практичних психологи закладів освіти.

Під час онлайн-зустрічі завідувач навчально-методичного центру психологічної служби комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Ірина МАРУХИНА розкрила питання щодо мети та завдань психологічної консультації, охарактеризувала  основні етапи інтерв’ю як основного методу консультування.

 Особливості онлайн-консультування, його переваги і обмеження, технологію роботи з рекомендаціями в консультативному процесі проаналізувала методист центру Анна РАСТРОСТА.

За результатами онлайн-зустрічі  учасники отримали інформаційні та методичні матеріали для практичного використання у своїй діяльності.