ПЕДАГОГІЧНЕ КОЛО «СЕРТИФІКАЦІЯ: ШЛЯХ ДО ОСОБИСТІСНОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ»

Хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому полягає основна місія сучасного учителя. Кожен учитель вибудовує свою індивідуальну траєкторію професійного зростання відповідно до своїх особливостей, умінь, переконань. Індивідуальна траєкторія професійного розвитку – це цілеспрямовано проектована диференційована освітня програма, що забезпечує педагогу розробку і реалізацію особистої програми розвитку професійної компетентності.
Одним із щаблів професійного зростання вчителя НУШ є сертифікація.

Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє незалежне оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Мета сертифікації − виявити і заохотити вчителів з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Сертифікація передбачає:

– експертне оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їхньої роботи проводить Державна служба якості освіти (березень-жовтень) ;

– самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності;

– оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом їх незалежного тестування проводить Український центр оцінювання якості.

Саме цьому питанню була присвячена зустріч вчителів початкових класів Середино-Будської міської ради та Зноб-Новгородської селищної ради 28 жовтня 2021 року.

У 2021 році сертифікацію пройшла вчителька початкових класів Опорного Середино-Будського ЗЗСО І-ІІІ  №1 Ірина Вікторівна Михайленко.

У «Педагогічному колі» Ірина Вікторівна поділилася досвідом проходження сертифікації.

 Вчителька звернула увагу на те, що сертифікація  педагогічних працівників відбувається на добровільних засадах, за власною ініціативою, відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року №1190,  зупинилася на кожному етапі сертифікації ( самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності; оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом їх незалежного тестування; експертне оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їхньої роботи).

Експертне оцінювання професійних компетентностей  Михайленко І.В. проводили експерти з Івано-Франківської області.

Консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Касеко Л.Д.  ознайомила педагогів із Законами України «Про освіту» ст. 51, «Про повну загальну середню освіту» ст. 49 що стосуються сертифікації педагогічних працівників. Любов Дмитрівна звернула увагу на те, що за результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Педагогічні працівники отримують щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії або педагогічного звання.

Бажаємо успіхів Михайленко І.В. у педагогічній діяльності і запрошуємо вчителів початкових класів пройти зовнішнє незалежне оцінювання професійних компетентностей у 2022 році.