Використання інноваційних технологій у групі продовженого дня

Використання інноваційних технологій у групі продовженого дня

Головними пріоритетами загальної середньої освіти є виховання здорової та компетентної особистості. Україна прагне до оновлення освітньої системи, яка б поєднала у собі основні досягнення світової педагогічної думки та національні традиції. Зміни, що відбуваються у житті, зумовили необхідність посилити увагу на організацію діяльності груп подовженого дня у закладах загальної середньої освіти. Саме тому, основними завданнями, які розв’язує сьогодні школа, зокрема група подовженого дня, повинно бути забезпечення сучасної якості навчання та виховання, зміцнення розумового, фізичного, естетичного та соціального розвитку дитини. На реалізацію цих та інших завдань вказує нормативно-правова база, яка регулює питання щодо функціонування груп продовженого дня.

15 квітня 2021 року відбулося консультування вихователів груп продовженого дня Опорного Середино-Будського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1 за темою «Використання інноваційних технологій у групі продовженого дня», яке надала консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Середино-Будської міської ради.

Консультант Центру Любов Касеко зробила огляд режиму роботи групи продовженого дня, закцентувала увагу вихователів на основних пунктах організації самопідготовки учнів, нетрадиційних формах проведення самопідготовки, проведенні спортивно-оздоровчих занять, веденні документації. , організації харчування. Особливу увагу Любов Дмитрівна звернула на використання інноваційних технологій у ГПД.

Консультант надала практичний кейс щодо особливостей спілкування з батьками, зорієнтувала на основні шляхи співпраці.

Наскрізна лінія заходу – удосконалення методичної майстерності вихователя групи продовженого дня у створенні сприятливих умов для організації навчальної, виховної, здоров’язберігаючої діяльності учнів початкових класів.

Захід пройшов конструктивно, з високою інтенсивністю взаємодії, належним рівнем мотивації та активності учасників. Педагоги отримали необхідну інформацію щодо організації освітнього процесу у групах продовженого дня Нової української школи.